Otomatik taslak

Dolgu uygulamaları 

Dolgu nedir?

Botoks clostridium botulinum adı verilen bir bakteriden elde edilen çok güçlü bir nörotoksindir. Esas olarak etkisini kasları uyaran sinirleri bloke ederek gösterir. Yüzümüdeki deri çizgilerinin oluşmasını sağlayan deri latında bulunan yüz kaslarımızdır. Yüz kaslarımızın bir kısmının botoks bloke edilmesi, deri çizgilerinin azalmasını veya yok olmasını sağlar. Bu özellikleri nedeniyle botoks, estetik işlemlerde oldukşa sık kullanılmaktadır. Bunun dışında botoks; koltuk altı, el ve ayak tabanı aşırı terlemesinde de kullanılmaktadır.

Botoks nasıl uygulanır?

Toksin bir flakon içinde toz şeklindedir ve soğuk zincir bozulmadan temin edilir. Soğuk zincire dikkat edilmediği durumlarda toksin etkisini yitirir.

Flakon 2.5 ml serum fizyolojik ile sulandırılır ve çok ince iğneler ile işaretlenen bölgelere enjekte edilir. Toksin enjeksiyonu sırasında az miktarda ağrı hissedilir. Ağrı çoğu hastamız tarafından rahatlıkla tolere edilir ve ek uyuşturma işlemine gerek duyulmaz.

Botoks donuk ve ifadesiz yüz görünümüne neden olurmu?

Botoks uygulamasındaki temel amacımız hiçbir zaman mimiklerin tamamen ortadan kaldırılması değil, yüzdeki kırışıklıkların giderilmesidir. Dolayısıyla tecrübeli kişilerce yapılan uygulamalarda derideki kırışıklıklar giderilirken, ifadesiz bir yüz görünümü oluşmaz.

Botoks yüzde oluşmuş çizgilerin tümünü yok eder mi?

Yüzümüzdeki çizgileri kabaca dinamik ve statik çizgiler olarak ayırabiliriz.

Dinamik çizgiler yüzümüzdeki mimik kaslarının kullanımı ile oluşur. Buna en iyi örnek alın ve göz çevresi çizgilerimizdir.  Botoks uygulaması ile bu çizgilerin büyük bir kısmı kaybolur.

Statik çizgilerimiz yüzümüzde normalde var olan çizgilerimizdir. Bu çizgiler mimik hareketleri ile daha belirgin hale gelir. Bunlara en iyi örnek ağız çevresi gülme çizgilerimizdir. Botoks uygulaması ile statik çizgilerde bir miktar düzelme olsada bu çizgiler tamamen ortadan kaldırılamaz. Statik çizgilerin giderilmesinde dolgu, lazer gibi diğer yüz gençeleştirme yöntemleri kullanılır.

Botoksun yan etkileri nelerdir?

Botoksun bilinen herhangi bir yan etkisi yoktur. Ancak uygulama sonrasında birtakım problemler gelişebilir.

En sık karşılaşılan problemlerden biri üst göz kapağında düşüklüktür. Üst göz kapağı düşüklüğü; fazla miktarda toksin enjeksiyonuna, enjeksiyon sonrası masaj veya sıcak uygulamaya bağlı olarak gelişebilir. Göz kapağı düşüklüğü birinci aydan sonra azalır ve 6. Ayda kendiliğinden tamamen düzelir.

Ağız çevresi uygulamalarında botoks çok dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır. Ağzı kapatan kasın fonksiyon kaybı durumunda ağız kenarından sıvı kaçakları gelişebilir. Ancak sevindirici olan tüm bu  problemlerin 6 ay içerinde herhangi bir müdahale yapılmadan kendiliğinden düzelmesidir.

Botoksun etkisi ne kadar sürer?

Etki süresi, kişinin yapısına bağlı olarak değişmekle birlikte genellikle 4-6 ay arasında sürer. Ancak 6 ay ara ile tekrarlanan 3-4 uygumadan sonra bur süre biraz daha uzayabilir.